• Home
  • Algemene informatie
  • Accreditatie

Accreditatie

Dimensions Training Institute (DTI) biedt de mogelijkheid om opgeleid te worden tot Multidimensionaal Kinesioloog op HBO niveau, Voetreflexoloog, Medische basis kennis en Psychosociale basis kennis in Nederland.

De accreditatie van de Opleidingen van DTI is in aanvraag bij het SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen).

De modules van de opleiding zijn voor bijscholing geaccrediteerd door het KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). De modules van onze opleiding zijn los te volgen als bijscholing voor de beroepsverenigingen BVK, VBAG, LVNG, VNT, BATC.

DTI is officieel geregistreerd in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs).
Dit betekent dat de opleidingen officieel voldoen aan de strenge kwaliteitscode- en normen die de CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) hanteert wat betreft betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid en persoonsgegevens voor het zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, kenbaarheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidbeginsel. Dit betekent een officiële erkenning van de kwaliteit van onze opleidingen en dat onze opleidingen, vrijgesteld zijn van BTW.