• Home
  • Algemene informatie
  • Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Dimensions Training Institute

Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we u te kennen dat wij alle door u verstrekte gegevens zullen opnemen in onze geautomatiseerde administratie. Deze verwerken wij intern en gebruiken wij voor een verantwoord studenten beheer en gedegen bedrijfsvoering. U kunt hierbij denken aan het inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. DTI verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Wilt u geen informatie meer van ons ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen.

Betalingsvoorwaarden van de modules

1. De totale prijs van de cursus is afhankelijk van de aantal lesdagen en het gereedschap. U kunt deze onder aan de cursus terugvinden.

2. Voor de cursus is inschrijfgeld verschuldigd ten bedrage van € 90,00.

3. De inschrijving voor de cursus is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

4. Zodra het inschrijfgeld is ontvangen versturen wij u een bevestiging van de inschrijving.

5. Het inschrijfgeld wordt bij betaling van totale modulekosten in mindering gebracht.

6. De bedenktermijn is 14 dagen. Restitutie van het eenmalige inschrijfgeld is na de bedenktermijn van 14 dagen niet meer mogelijk.

7. Annulering van de cursus is tot 30 dagen voor aanvang mogelijk. Dit geeft DTI de mogelijkheid om een student van de wachtlijst te benaderen om zich alsnog in te schrijven. Daarna dient het volledige cursusgeld betaald te worden. In het geval van overmacht, beslist de directie van DTI over de restitutie van het geld van de module.

8. Indien de cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang vindt, wordt het overeenkomstige het geld van de cursus zonder aftrek van kosten gerestitueerd

9. Uitval van een lesdag dient, indien de student in termijnen betaald, wel betaald te worden. Deze betaling dient binnen 7 dagen na de lesdag te geschieden.

10. Het is mogelijk een gemiste (betaalde) lesdag tijdens een vervolg cursus in te halen.

 DTI biedt de mogelijkheid van betaling in termijnen:

1. Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal lesdagen.

2. Het termijnbedrag is gelijk aan de totale kosten van materiaal en lesdagen gedeeld door het aantal lesdagen en dient contant op de betreffende module dag betaald te worden.

3. De testdozen zijn pas eigendom na volledige betaling.

4. Zodra de eerste lesdag gevolgd is en de student de cursus niet afmaakt dient het volledige bedrag van de module betaald te worden.

5. DTI is niet aansprakelijk voor gebruik of misbruik van de technieken of het gereedschap van de cursus.