• Home
  • Algemene informatie
  • Certificering

Certificering Multidimensionale kinesiologie, Voetreflextherapie en MasterTunes

1. Voor iedere cursus krijg de student een certificaat van deelname. De studiebelasting van de cursus voor het halen van het certificaat bestaat uit praktijklesuren, thuis werken met oefenpersonen.

2. Bij niet volledige deelname aan de cursus vindt er geen certificering plaats.
Gemist lesdagen mogen in andere groepen ingehaald worden.