Bijscholingsmodules Kinesiologie

Voor bijscholingsmodules ontvangt de student een certificaat van deelname. De studiebelasting van een module voor het behalen van het certificaat bestaat uit, praktijklesdagen van 7 uur  en zelfstudie uren. De praktijklesdagen vindt u onder de desbetreffende module op rechts de site. Naast de praktijklesdagen is oefenen op oefenpersonen een must. Dit om het geleerden in de praktijk in te kunnen zetten. Ook zal er een vragenlijst ingevuld moeten worden over de inhoud van de betreffende module, die later klassikaal besproken wordt. Het doel hierachter is, met elkaar leren en inzichten en ervaringen uit te wisselen. De zelfstudiebelasting naast de praktijklesdagen is 7 uur per lesdag.

Als u aan het eind van een studiejaar afsluit met diploma, komen er nog 14 zelfstudie uren per lesdag bij. Deze zelfstudie uren zijn opgebouwd uit het bijhouden van een logboek over je persoonlijke groei, het schrijven van een casus, vakinhoudelijke supervisie, persoonlijke supervisie en het lopen van stage en examen. Examen is niet verplicht, zolang de opleiding van DTI nog niet is geaccrediteerd door het SNRO.