De symbolieken van module Allergieën zijn witlof en wortelen

witlof

Allergieën ontstaan mede omdat je op een bepaalde manier niet mee kan doen aan het leven.

Witlof groeit verankert met zijn penwortel onder de grond. Deze wortel zorgt dat hij uit diepere grondlagen water en voedingstoffen kan halen. Witlof staat symbool om de diepgang van het leven te kunnen aanvaarden en je over te geven aan het leven, in plaats van overleven, omdat je niet kan aarde of veranderen.

Wortelen begunstigden de bloedtoevoer en de functie van de ogen. Voor deze cursus ondersteunen zij, om het positieve en de mogelijkheden te zien en je daar op te focussen. Hierdoor ontstaat levens vreugde.

Wat leert de student
In deze module leert de student 7 technieken om overgevoeligheid op Levensenergie, overgevoeligheid op Geestelijke en Aardse voeding te balanceren. Hij leert de gevolgen en de symptomen van deze vormen van overgevoeligheid te balanceren. Door alle gevolgen te balanceren wordt het mogelijk dat het resultaat van de balans op de overgevoeligheid fysiek aangenomen kan worden. Het herstel zal vastgehouden en ondersteund kunnen worden met als resultaat dat de cliënt rustig zijn proces kan doorlopen.

Om met de praktijkgerichte technieken te kunnen werken, krijgt de student theorie aangeboden in de visie die DTI heeft op verschillende ‘bekende’ begrippen. De student wordt gevraagd de reeds bekende betekenis van bepaalde begrippen samen te laten komen met de nieuwe uitleg en deze begrippen voor zichzelf te herdefiniëren.

Overgevoeligheid op Levensenergie
Levensenergie maakt het mogelijk om mee te stromen in de evolutie. Overgevoeligheid op levensenergie betekent dat de stroming tot evolueren blokkeert. De oorzaak van de overgevoeligheid is het gevolg van een eigenschap die een mens bezit. Het is die eigenschap die bepaald dat de volledige stroom van levensenergie niet toegelaten en/of opgenomen (verteerd) kan worden. Eigenschappen zijn een onderdeel van de blauwdruk (module grenzen). Zo zit je dus in elkaar.

Overgevoeligheid op Geestelijke voeding
Een overgevoeligheid op geestelijke voeding uit zich in het karakter. Karakter wordt gevormd, opgebouwd in de huidige incarnatie en zegt iets over de manier waarop iemand in het leven bezig is. De overgevoeligheid uit zich via het karakter in de manier van reageren op situaties in het leven. Bijvoorbeeld niet kunnen stoppen met denken waardoor de geest mogelijke antwoorden op alle gedachte blijft aanreiken.

Overgevoeligheid op Aardse voeding
Een overgevoeligheid op aardse voeding maakt duidelijk dat een mens moeite heeft met de kwaliteit van de stof zelf of de stof weerspiegelt de aard van het probleem via metaforen die duidelijk maken waardoor iemand niet kan aarden of kan blijven staan in het leven.

Wat kan de student ermee in de praktijk
Met de techniek ‘overgevoeligheden op Levensenergie herstellen’ kan de student de eigenschap van de cliënt die de stroom van levensenergie blokkeert, balanceren waardoor de cliënt zich vollediger kan ontwikkelen.

Met de techniek ‘overgevoeligheden op Geestelijke voeding herstellen’ kan de student de karaktereigenschap die voortgekomen is uit de overgevoeligheid voor de cliënt balanceren zodat hij anders in zijn leven kan komen te staan. De karaktereigenschap is niet meer bepalend in hoe de cliënt in zijn leven staat waardoor het mogelijk voor hem wordt op een andere manier te reageren op dingen die in het leven gebeuren.

Met de techniek ‘overgevoeligheden op Aardse voeding herstellen’ kan de student de metafoor die bij de overgevoeligheid op een bepaalde stof hoort, vertalen voor de cliënt. De cliënt wordt zich bewust van de ware aard van de overgevoeligheid. Nu kunnen de reacties (in het lichaam en gedrag) op de stof worden gebalanceerd omdat de stof zelf niet meer als signaalfunctie hoeft te fungeren.

Met de techniek ‘ankeren’ kan de student de associatie die de interne organen hebben met externe situaties opheffen. Zonder de associatie zullen de organen niet meer automatisch reageren vanuit herkenningen op situaties van ooit.

Met de techniek ‘verbinden’ kan de student bepaalde chakra’s met elkaar verbinden. Er ontstaat een samenwerking om de emotionele processen die opgang zijn gebracht door de balans op te vangen. Zo wordt het makkelijke voor de cliënt om zich te verbinden aan het verwerkingsproces. De samenwerkende chakra’s ondersteunen de cliënt om alle informatie, inzichten en herstel goed te kunnen verwerken.

Met de techniek symptomen kan de student de waarneembare tekenen van de overgevoeligheid in gedrag en fysieke systemen van de cliënt balanceren door.
• symptomen los laten die het gevolg zijn van een overgevoeligheid.
• balans brengen in het meridiaansysteem door contact tussen een meridiaan en zijn orgaan te herstellen.
• symptomen van een allergische reactie balanceren.
• symptomen van een intolerantie balanceren.
• symptomen van een afstotingsprobleem balanceren.
• symptomen van een rolpatroon balanceren.
• Symptomen van een reactie balanceren.
• symptomen van een contactprobleem balanceren.
• Vitamines en mineralen balans herstellen.

Met de techniek ‘gevolgen’ kan de student de onbalans die ontstaan is in de vitamine en mineralen huishouding als gevolg van de verstoring die de overgevoeligheid in het lichaam teweegbracht balanceren

Toelatingseisen
Alleen als u in bezit bent van het Diploma van het 2e studiejaar en het Certificaat van de module Grenzen stellen

Aantal lesdagen
8 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten module
€ 720,00 inclusief lesmap, testdozen en lunch.
Kosten gereedschap
€ 700,00 

Gereedschap
We maken gebruik van de basis testdoos allergenen stoffen van de cursus Integratie.
5 Testdozen met orgaan testbuisjes.
1 Testdoos met vitamines en mineralen.

Studiepunten
12 ECT,s