De symboliek van de instroom module is de witte bizon

witte buffel

Binnenkomen in vrede en zonder strijd door je eigen lessen heen kunnen gaan. Leer in harmonie, door vanuit verschillende perspectieven naar een onbalans te kijken. Kwaliteiten bundelen door samenwerking, vanuit de zuivere intentie van de Multi Dimensionale kracht, zonder begeerte, eigenbelang of macht.

De vredespijp  symboliseert eigen wijsheid, door naar binnen te kijken en de mens de antwoorden in zichzelf te laten vinden. Dat geeft inzicht, zelfvertrouwen en groei.

Wat leert de student 
Balanstechnieken om met de Catchers te kunnen balanceren
Catchers-kl6Balans brengen door te balanceren in de 5 Elementen. De student leert te balanceren via de intelligentie van de hoofdelementen: het Lucht element met de intelligentie van onze ware identiteit, het Vuur element met de intelligentie van onze eigen Wijsheid, het Hout element met de intelligentie van het innerlijke kind, het Aarde element met de intelligentie van intuïtie en instinct en tenslotte het Water element met de intelligentie van de integratie tussen lichaam, ziel en geest.

Technieken van de cursus

Passieve elementen laten ontwaken
Passieve elementen ontstaan door beperkingen in onze eigenschappen. Een beperkte eigenschap ontstaat doordat we er een klein gedeelte van meenamen (denk aan genetische eigenschappen). We herkennen zulke eigenschappen als onze persoonlijke karaktertrekjes. Passieve elementen die ontwaken geven toegang tot de natuurlijke intelligentie van het element (een staat waarin ze vrij van genetische lading zijn). Nu kan het element direct zijn ware eigenschappen inzetten zodat het mogelijk wordt voor de student om een beperkende persoonlijke karaktereigenschappen te kunnen omvormen.

C
ommunicerende eigenschappen
Door de machtsstrijd in de student zelf te balanceren wordt hij zich bewust van eigen kwaliteiten. Hierdoor kan de student de antwoorden weer in zichzelf vinden. Nu kunnen de illusies die ontstaan zijn als gevolg van de machtstrijd in de student worden gebalanceerd. Illusies groeien uit de afkeuring die we voelen omdat we tekort schieten in een eigenschap of karaktereigenschap.

E
igenschappen her-inneren
Als alle elementen weer terug in hun oorspronkelijke staat gebracht worden kunnen de elementen hun ware eigenschappen integreren en laten samenwerken met de functiestelsels van de mens, denk aan de spieren, bloedcirculatie en hormonen. Door het integreren van de natuurlijke staat in de elementen wordt de weg vrij gemaakt voor een natuurlijke geleidelijke indaling van de geest in de klieren en de daaraan gekoppelde organen.

Wat kan de student ermee in de praktijk
Deze cursus heeft de intentie dat de student 5 dagen aan zichzelf kan werken op een probleem dat speelt in zijn leven. Deze cursus is ontwikkeld als kennismaking met de methode. De student maakt op deze manier kennis met de visie van DTI, onze manier van testen en de technieken met hun gereedschap (Catchers). Na deze cursus maakt de student de beslissing of hij start met de opleiding.

Toelatingseisen
Deze module is voor iedereen toegankelijk.

Aantal lesdagen
5 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten module
€ 450,00 inclusief lesmap en lunch.
Kosten gereedschap
€     0,00

Gereedschap
Bij deze cursus zit geen gereedschappen om aan te schaffen. Er wordt gewerkt met 57 Catchers die de trillingen van de 5 elementen bevat en van de vijf elementen in ieder element.

Studiepunten
7,5 ECT's