Opleiding tot Meester in de Multidimensionale Kinesiologie 

Multidimensionale Kinesiologie is een opleiding die bestaat uit 4 opleidingen van 1 jaar. Ieder studie jaar is opgebouwd uit modules. In de menubalk hiernaast ziet u welke modules er in het studiejaar vallen. Iedere modu van de opleiding is een afgerond geheel. Na het afronden van een module is het geleerde gelijk in de praktijk inzetbaar. Onze modules zijn daardoor ook los te volgen voor bijscholing.

Studiejaar 1: Basis Multidimensionaal Kinesioloog.
Studiejaar 2: Integraal Multidimensionaal Kinesioloog.
Studiejaar 3: Allround Multidimensionaal kinesioloog.
Studiejaar 4: Meester in de Multidimensionale Kinesiologie.

Parelel aan de opleiding Multidimensionale Kinesiologie of Voetreflexologie, wordt er bij DTI ook een SNRO erkende twee jarige opleiding Medische- en Psychosociale basis kennis gegeven volgens de Plato Normen.

Voor de studenten geven deze opleidingen een waarborg voor hun praktijken. Na het behalen van de diplomas van de opleidingen kan de student zich inschrijven bij een beroepsvereniging. Met deze inschrijving kunnen cliënten ervan uit gaan dat ze door een gekwalificeerde therapeut behandeld worden en dat hun consulten gedeeltelijk vergoed worden door de meeste zorgverzekeraars.

Waar staat Multidimensinale Kinesiologie voor?

Kinesiologie staat voor de leer van de energiebeweging.

Multidimensionale Kinesiologie staat voor de leer van de energiebeweging, aangestuurd vanuit het oorspronkelijke wezen verbonden met het creatieveld om de trilling van creatie te begeleiden tot de manifestatie ervan in houding, beweging en de manier van doen en laten in het dagelijks leven. Dit leidt tot het opheffen van chronische, fysieke en psychische klachten, het realiseren van je eigen dromen en een liefdevol leven in gezondheid en geluk.

Anders verwoord: waarneming integreer je via je sensoren naar het punt waar een zintuig het omzet naar een creatie. Vanuit deze creatie maak je de beweging die zich vertaalt in communicatie, handelen en stappen zetten. Vanuit deze creatie schep je meestal ook de werkelijkheid die achter je klacht zit. Het lichaam weerspiegelt hoe jij in elkaar zit. Het is de beweging vanuit het brein die zich weerspiegelt in het lichaam door middel van fysieke klachten of in de psyche, via stoornissen waarin je vast loopt. Het is de creatie die vooraf gaat aan de vorming van de klacht en de gevolgen die hieruit ontstaan, die we met MDK kunnen balanceren.

Door vooraf te zorgen dat verbinding en samenwerking van de elementen onderling afgestemd zijn en de behandeling ondersteunen is de cliënt in staat om heel veel zelf te herstellen. Wat de cliënt zelf niet kan, wordt aangelegd en hersteld. Vervolgens wordt er ondersteuning geven aan wat nieuw aangelegd is en gezorgd dat wat opnieuw is aangelegd ook vastgehouden wordt, zodat het herstel zich kan manifesteren in beweging, houding en manier van doen en laten.

Via deze benadering is de cliënt in staat om de creatie achter zijn klacht een halt toe te roepen. De klacht was slechts een weerspiegeling; een uitdrukking van de creatie vanuit het brein met de denkgeest. Het is de denkgeest die de Goddelijke geest, belemmert om het zelfgenezende vermogen van nieuwe hardware of software, zoals kwaliteiten en vermogens te voorzien.

MDK is de methode die het mogelijk maakt dat een student dit een cliënt kan bieden als antwoord op zijn hulpvraag.

Als je denken en manier van doen veranderen, verandert het lichaam met je mee. Het lichaam en de geest kunnen in samenwerking met de ziel veel klachten zelf overwinnen, als het aangestuurd wordt vanuit het geüpdate en van nieuwe hardware en sofware voorziene zelfgenezend vermogen.

Operaties, therapieën, medicatie zullen een beter resultaat hebben omdat de voedingsbodem van de klacht, de creatie, is verdwenen. Uitzaaiingen en/of verschuivingen van klachten in het lichaam en psyche zijn niet meer nodig omdat de creatie achter de klacht in balans is gebracht met als gevolg dat de cliënt nu bewust inzicht heeft gekregen in zichzelf en zijn manieren van doen.

Als de oorzaak achter de klacht niet wordt bereikt in de geboden aanpak zullen klachten blijven verschuiven. Klachtbestrijding met alternatieven als medicatie, operaties en/of therapieën kan nodig zijn om tot herstel te komen. Maar als de reguliere oorzaak achter de klacht niet meegenomen wordt in het herstel zal het herstel slechts tijdelijk zijn en geen genezing brengen. Een cliënt zal terugvallen in zijn klacht of nieuwe klachten ontwikkelen die een uitzaaiing zijn van de eerder behandelde klacht waarbij het overwinnen van de oorzaak achter de klacht niet bereikt is.

Deze visie op het brengen van balans is één van onze missies die we over brengen aan onze studenten zodat zij dit weer over kunnen dragen aan hun cliënten in de praktijk. Als de boodschap achter de klacht duidelijk en overwonnen is, ben je gegroeid in je evolutie. MDK ondersteunt die evolutionaire groei. De cliënt kan zijn krachten weer verzamelen en die richten op het leven.