Inhoud 1e studiejaar - Opleiding tot Basis Multidimensionaal Kinesioloog

De modules van de opleiding in het 1e studiejaar zijn gebaseerd op de 5 elementen en staan in het teken van energetisch contact en verbinding maken. Dit wordt gebruikt om het verhaal (voordat het zich manifesteert in het fysieke lichaam) achter de onbalans boven tafel te krijgen en de klachten die hieruit ontstaan zijn te balanceren. Als de 5 elementen met de organen en systemen die er aan gekoppeld zijn goed samenwerken kan het lichaam al veel zelf herstellen en kan de cliënt de vervolgbehandelingen beter verwerken.

Instroom module - 35 docentcontact uren
Tijdens de instroom module leert de student de manier van communiceren van DTI door middel van de testarm. De student werkt hierbij aan zichzelf om een probleem dat nu speelt in zijn leven speelt op te lossen. Dit probleem wordt als rode draad tijdens de gehele opleiding vanuit alle modules bekeken.

Module Vuur element - 42 docentcontact uren
Vanuit het vuur element balanceert de student verstoringen in de chemische processen van het lichaam. Chakra’s die in onbalans zijn verstoren het proces van contact maken en het omzetten van etherische energie naar fysieke energie. Etherische energie wordt door het lichaam opgenomen via de auralagen die verbonden zijn met de chakra's. De chakra’s geven het door aan de meridianen. Via de meridianen wordt het centrale zenuwstelsel bereikt. Het zenuwstelsel stuurt de energie door naar de endocriene klieren en het hormonaal systeem. Deze zorgen er op hun beurt weer voor dat via de bloedbaan, die verbonden is met de organen, de etherische energie het uiteindelijke doel in het fysieke lichaam bereikt. Zo wordt de ontastbare energie tot tastbare fysieke energie omgezet en uit zich in woorden en daden.

Module Aarde element 14 docentcontact uren
Vanuit het aarde element balanceert de student waarheden en realiteiten die vaststaan en die een verandering in de weg zitten. Als een waarheid vastgezet wordt is de cliënt niet in staat om te veranderen. Om te kunnen veranderen moet je van een punt een komma kunnen maken, zodat er een mogelijkheid tot verandering ontstaat. Een realiteit die vaststaat, zorgt ervoor dat de cliënt niet bereikt wat hij/zij wil. De vastgezette realiteit haalt de cliënt onderuit, waardoor de cliënt het contact met zichzelf verliest.

Module Water element - 35 docentcontact uren
Vanuit het water element balanceert de student het contact in de energetische doorstroming wat zorgt voor een goede integratie tussen lichaam, ziel en geest.

Module Lucht element - 14 docentcontact uren
Vanuit het lucht element komt de student bij de levensles die de cliënt wilde leren in dit leven. Als dit niet lukt ontstaan er klachten die daar de weerspiegeling van zijn. De cliënt wordt weer in contact gebracht met zijn/haar levensles. Het consult richt zich dan op het leren en het uitwerken van deze levensles.

Module Hout element - 21 docentcontact uren
Vanuit het hout element balanceert de student de stamboom die gerelateerd is aan de klacht en maakt de cliënt contact met alle situaties in dit leven of vorige levens die aan de klacht verbonden zijn of zijn geweest.

Finito het examen  - Basis Multidimensionaal Kinesioloog - 14 docentcontact uren
Iedere Module van de opleiding is een afgerond geheel waarin de student apart kan afstuderen om op een professionele manier aan de slag te gaan. De modules kunnen met elkaar integreren. DTI raadt daarom iedere student wel aan alle modules te volgen. De student kan dit in eigen tempo doen. De cursussen van de modules bevatten op zichzelf staande technieken waar de student direct mee kan oefenen en die hij/zij na het afronden van de cursus in de praktijk kan inzetten voor de cliënt.

Studie uren
Docent contact dagen 25
Studie punten 1115
Studie punten literatuur 168

ECTS punten 46
 

Persoonlijke belasting van de opleiding
Gezinsdruk, financiële omstandigheden of de verwerking van het herstel dat de geleerde technieken met zich meebrengt, kan de studietijd vertragen. Bij DTI is dit geen probleem. Het werken met volwassenen houdt voor DTI in; rekening houden met verantwoordelijkheden die een volwassene draagt naast de keuze voor deze studie. Een gemotiveerde student zal ondersteuning krijgen van DTI waar nodig. Op persoonlijke processen in de privésfeer hebben wij als DTI geen invloed maar er wel begrip voor. Het is de student zelf die bepaalt hoelang hij over een module doet. Een afgeronde opleiding houdt in dat alle modules waaruit de opleiding bestaat, zijn doorlopen en afgerond. Een overgeslagen module kan op een later tijdstip in een andere groep ingehaald worden. Hiermee bepaalt de student zijn eigen werkdruk, en de financiële en persoonlijke belasting.