De symboliek van het examen Basis Multidimensionaal Kinesioloog is de witte pauw

witte pauw

De witte pauw is met zijn prachtig verenkleed het symbool voor alles zien. Na het behalen van je examen kun je met de spirituele energie van de pauw gaan werken. Zij zorgt er voor dat je vanuit alle elementen kan kijken naar een klacht of onbalans en deze neutraal (wit) kan balanceren. De witte pauw staat dan ook symbool, om met recht trots te zijn op je eigen groei en alles wat je geleerde hebt van de elementen. Een goede basis om vanuit op weg te gaan.

Module Finito het 1e examenjaar: Baisis Multidimensionaal Kinesioloog
De module Finito is een module voor studenten om zich voor te bereiden op het examen van 1e studiejaar, opleiding Basis Multidimensionaal Kinesioloog.Tijdens de module wordt beoordeeld of je voldoende vaardigheid en kennis hebt opgebouwd om aan het examen deel te nemen.

Vragen worden beantwoord, er wordt geoefend en alles nog een keer doorgesproken. 4 weken voor het deelnemen aan deze module dient er een casus ingeleverd te zijn. Uit deze casus wordt een specifieke opdracht aan de student meegegeven om uit te werken. Als laatste vragen wij de student zijn resultaat in een presentatie te delen met zijn mede studenten.

Aan het einde van de module Finito geeft DTI advies aan de student met doel om in zelfvertrouwen aan het examen deel te kunnen nemen.

Waar wordt naar gekeken

  • Aan welke zwakke punten nog aandacht moet worden besteed door middel van het bestuderen van de theorie van een module.
  • Welke zwakke punten eventueel versterkt zouden kunnen worden door middel van persoonlijke of vakinhoudelijke supervisie.
  • De mogelijkheid een module te herhalen.
  • Door middel van een gerichte opdracht te oefenen met een bepaald onderdeel uit de module.

Tijdens het examen zijn twee examinatoren aanwezig. De examinatoren zijn altijd Meester in de Multidimensionale Kinesiologie

Onderwijseenheden behalen voor de student aan de module Finito mee kan doen

1. Ieder studiejaar wordt afgesloten met een examen. Na het behalen van het examen, kan de student zich inschrijven voor de het volgende studiejaar.

2. Iedere student van DTI is verplicht om zelf zijn studievorderingen bij te houden. Dit kan in het studieplan door de gevolgde supervisie, intervisie of stage af te laten tekenen door één van de docenten, een afgestudeerde van DTI of een afgestudeerde van een vergelijkbare opleiding.

3. Alleen als alle certificaten van het studiejaar van de module gehaald zijn kan de student meedoen aan het examen.

4. Ieder leerjaar heeft een module Finito die een voorbereiding op het examen is. Als aan de zeven criteria uit de studiemap/curriculum is voldaan, kan de student deelnemen aan het examen van het leerjaar.

5. Voor de student is het verplicht alle lesdagen van een module te hebben doorlopen alvorens met een techniek in de praktijk te kunnen werken. Eerst zal de student zijn eigen blokkade met betrekking tot de te leren techniek in balans moeten brengen voordat de student de techniek in de praktijk kan inzetten.

6. De vragen van iedere module zijn formatief en worden klassikaal besproken worden tijdens de oefendagen van de modules.

7. De student ontvangt na afronding van een module een certificaat van deelname. Lesdagen die de student gemist heeft, mogen bij andere groepen ingehaald worden.

8. De student dient zijn portfolio met het logboek van de persoonlijke groei ter inzage te gegeven als door de docent hierom gevraagd wordt. Deze krijgt de student na inzage weer terug. Het doel van het bijhouden van een portfolio/logboek/ door de student is om zijn eigen ontwikkeling tijdens de opleiding bij te kunnen houden. Het portfolio/logboek/ wordt formatief gebruikt voor de supervisie, om de eventuele knelpunten in de ontwikkeling van de student er uit te kunnen halen en hem er gericht ondersteuning of advies op te kunnen geven.

9. In iedere module is de student verplicht om in totaal 2 uur vakinhoudelijke supervisie te volgen. Dit zijn privé gesprekken met een studiecoördinator of stagebegeleider van het team van het DTI. Bij hen kan de student terecht met vragen met betrekking tot de inhoud van een bepaalde techniek of vragen met betrekking tot de opbouw van een consult of het voeren van intake gesprekken et cetera.

10. Oefenen is vanaf de eerste module een "must". Integreren van de stof, eigen worden met het materiaal en het praktiseren van de technieken is ontzettend belangrijk. Hoe meer de student met de geleerde stof en technieken oefent, hoe sterker kennis en vaardigheid integreert. De student leert zijn individuele manier van overbrengen te ontwikkelen door te ervaren dat een techniek per cliënt, per klacht in een andere context uitgelegd dient te
worden. Dit oefenen kan met een buddy die dezelfde opleiding doet of met een oefenpersoon uit eigen omgeving. Een buddy uit de opleiding vind de student in zijn eigen groep of op de site van opleidingkinesiologie.nl.

11. In ieder leerjaar is het verplicht om in totaal 2 uur persoonlijke supervisie te volgen. Buiten het praktijkgericht ontwikkelen is het voor de student belangrijk dat hij aan zichzelf als individu werkt zodat hij als professional praktijk en privé leven in evenwicht kan houden. Door zelf te ervaren en te ondergaan wat de methode in werking stelt, ontwikkelt de student begrip over wat Multi Dimensionale Kinesiologie voor anderen kan betekenen. Persoonlijke supervisie kan bij alle afgestudeerde van module 4 van DTI of een andere vergelijkbare opleiding gevolgd worden. De afgestudeerde van module 4 vindt de student op de website opleidingkinesiologie.nl. De uren worden geregistreerd in de studiemap/curriculum.

12. In ieder leerjaar is het verplicht om 4 uren stage te lopen. Stage lopen houdt in dat de student in de praktijk van een afgestudeerde student van DTI of een andere vergelijkbare opleiding kan meelopen. De student loopt stage in de vorm van meekijken in wat er allemaal in de praktijk gebeurt om inzicht te krijgen waar de student toe in staat moet zijn of waarmee student geconfronteerd kan worden als de student de opleiding heeft afgerond. Meekijken, vragen stellen of advies vragen over hoe er gewerkt wordt tijdens een consult. Ook vragen over de praktijk in het algemeen, zoals bijvoorbeeld het financiële management, kunnen gesteld worden. Ervaringen in het afnemen van een intake gesprek of het opbouwen van een cliënten bestand kunnen worden gedeeld . Advies vragen over het maken van een praktische folder, site of visite kaartje. De adressen van de praktijken waar de student stage kan lopen vindt hij op de website opleidingkinesiologie.nl. De uren worden geregistreerd in de studiemap/curriculum.

 Het behalen van het diploma voor een module bestaat uit drie onderdelen
1.
Uitwerken van drie consulten in een casus.

2. Theorie examen met schriftelijke vragen.
3. Praktijk examen van één consult.

Wat kan de student ermee in de praktijk
Na het behalen van je diploma van module 1 mag de student zich Basis Multidimensionaal Kinesioloog noemen. Het is belangrijk dat je alvast gaat beginnen met het opstarten van je praktijk om ervaring op te doen.

Aantal lesdagen
2 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten module
€ 180,00 inclusief lunch, exclusief casus begeleiding,en eindexamen.
Kosten gereedschap
€     0,00.

Studiepunten
4,5 ECT,s