Inhoud 2de studiejaar - Opleiding tot Integraal Multidimensionaal Kinesioloog

De modules van het 2e studiejaar staan in teken van klachten die zich al in het fysieke lichaam gematerialiseerd hebben en deze te kunnen balanceren. De student leert werken van tasbaar naar ontastbaar, het herprogrammeren van hardware (het lichaam) en software (het brein). Daarnaast leert de student alle voorgaande modules in te schakelen om de prioriteit te bepalen in het consult. De student integreert de 2 studiejaren met elkaar wat een nieuwe dimensie (wedergeboorte) geeft aan de voorafgaande modules van het 1e studiejaar en leert een voorbalans te geven waarin er gezorgd wordt dat alle elementen ingeschakeld zijn en kunnen samen werken. Er wordt gecontroleerd of er geen conflicten zijn in de Yin Yang energie van een element en de student leert om eventuele zelfsabotage mee te nemen in de behandeling zodat deze achteraf de behandeling niet onder uit kan halen.

Themadagen Zelfgenezend vermogen - 21 docentcontact uren
Themadagen zijn anders dan modules. Het zijn specialisatiedagen. In deze themadagen leert de student om via de levensvonk, de programmeur van hardware (tastbaar, lichaam, computer) en software (ontastbaar brein, programma’s), te her- programmeren. Het lichaam dat het zelfgenezend vermogen uitvoert kan de goddelijke Geest (Levensvonk), de programmeur, niet om herprogrammering vragen omdat het niet voorbij de ziel met zijn ervaringen met de denkgeest kan komen.

Module Integratie - 84 docentcontact uren
In deze module leert de student te werken aan de tasbare kant van de klacht om het in het fysieke lichaam aan te pakken. De student leert een voorbalans zo in te zetten dat de geest, die gekoppeld is aan de zintuigen en sensoren, in balans gebracht kan worden met de 5 elementen. Dit zorgt ervoor dat communicatie via de testarm van de cliënt niet verstoort kan raken of kan bevriezen tijdens de behandeling. Via fysieke integratie technieken pakt de student de weerspiegelingen van de cliënt (zijn/haar manier van informatieverwerking) in het fysieke lichaam aan. In de cellen van het lichaam ziet de student dat dit invloed heeft op het DNA. Informatie wordt doorgegeven van de oude naar de nieuwe cel. Het blijkt dat nieuwe cellen gevoelig zijn voor bestaande informatie die oorspronkelijk niet bij de cel zelf hoorde. Dus ook de ziekmakende informatie is bij de cel gaan horen en deze informatie is doorgegeven aan de nieuwe cellen. Een fysieke weerspiegeling via de organen creëert op zichzelf staande klachten, waarvan niet duidelijk is van waaruit ze gecreëerd zijn. De biologische klok kan van slag raken als de cliënt iets niet goed verwerkt heeft en daar mee rond blijft lopen. Het lichaam is een weerspiegeling van de manier waarop een cliënt informatie verwerkt. Alle overige technieken van deze module zorgen ervoor dat de student kan herstellen wat de cliënt zelf niet meer kan.

Module Kristal element - 63 docentcontact uren
Vanuit het Kristal element zorgt de student ervoor dat alle facetten van een klacht zich kunnen openen. De student maakt contact met alle voorgaande modules van het 1e studiejaar en kan deze als één behandeling met elkaar verbinden. Tijdens de behandeling brengt de student balans aan op het punt waar de cliënt niet in staat is om zichzelf te genezen. Alle ervaringen die de cliënt heeft beleefd en de verstorende gevolgen die uit deze ervaringen zijn voortgekomen kan de student direct in de systemen van de cliënt in balans brengen. Al datgene wat de cliënt ervaren heeft, wat van essentieel belang is geweest om te leren, integreert de student met de geestelijke integratietechnieken van deze module. Met deze aanpak reikt de student de cliënt het besef aan dat dit alles niet voor niets is geweest. Nu het eindpunt van het leerproces is bereikt wordt duidelijk welke vooruitgang de cliënt heeft bereikt. Er is een nieuw opstappunt om verder te gaan (wedergeboorte) zodat de cliënt niet vanuit een ander facet opnieuw het zelfde leerproces hoeft te doorlopen. Doordat de student het lichaam in balans heeft gebracht en geschoond heeft van weerspiegelingen met de fysieke integratie technieken van de module integratie kan het nieuwe opstappunt (wedergeboorte) geankerd worden in een vruchtbare schone bodem.

Finito het examen - Integraal Multidimensionaal Kinesioloog - 21 docentcontacturen
Iedere module van de opleiding is een afgerond geheel waarin de student apart kan afstuderen om op een professionele manier aan de slag te gaan. De modules kunnen met elkaar integreren. DTI raadt daarom iedere student wel aan alle modules te volgen. De student kan dit in eigen tempo doen. De cursussen van de modules bevatten op zichzelf staande technieken waar de student direct mee kan oefenen en die hij/zij na het afronden van de cursus in de praktijk kan inzetten voor de cliënt.

Studie uren
Docent contact dagen 25.
Studie punten 1134.
Studie punten literatuur 196.

ECTS punten 48.

Persoonlijke belasting van de opleiding

Gezinsdruk, het financiële omstandigheden of de verwerking van het herstel dat de geleerde technieken met zich meebrengt, kan de studietijd vertragen. Bij DTI is dit geen probleem. Het werken met volwassenen houdt voor DTI in; rekening houden met verantwoordelijkheden die een volwassene draagt naast de keuze voor deze studie. Een gemotiveerde student zal ondersteuning krijgen van DTI waar nodig. Op persoonlijke processen in de privésfeer hebben wij als DTI geen invloed maar er wel begrip voor. Het is de student zelf die bepaalt hoelang hij over een opleiding doet. Een afgeronde opleiding houdt in dat alle modules waaruit de opleiding bestaat, zijn doorlopen en afgerond. Een overgeslagen module kan op een later tijdstip in een andere groep ingehaald worden. Hiermee bepaalt de student zijn eigen werkdruk, en de financiële en persoonlijke belasting.