Inhoud 4de studiejaar -  Opleiding tot Meester Multidimensionaal Kinesioloog

De modules van dit studiejaar staan in het teken van tweezijdig werken, het gelijktijdig balanceren van de klacht aan zowel de fysieke/tastbare als aan de etherische/ontastbare kant. De student leert in deze module om zintuiglijke waarnemingen opnieuw af te stemmen en te zorgen dat het herstel vastgehouden kan worden door de cliënt, zodat herstel zich kan manifesteren in beweging, houding en manier van doen.

Themadagen Pijn en Lijden – 21 docentcontact uren
Themadagen zijn specialisatiedagen. Tijdens deze themadagen gaat de student leren hoe hij/zij de pijn en het lijden van de cliënt kan balanceren. Pijn veroorzaakt lijden maar lijden veroorzaakt ook pijn. Ze zijn beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de pijn en het lijden met elkaar in verband te brengen/te koppelen kan de student de vertaalslag over brengen, zodat de cliënt begrijpt waar zijn/haar lijden en/of pijn vandaan komt. Pijn lijkt soms zonder aanwijsbare oorzaak aanwezig te zijjn. De werkelijke reden van de pijn wordt niet gezien omdat er geen koppeling gemaakt kan worden van het fysieke naar het etherische lichaam. Dat geldt ook voor lijden. Hier wordt de koppeling van etherisch naar fysiek lichaam niet gezien of gemaakt. Het gevolg is dat de cliënt dan in de symptomen blijft vastzitten. Na het afronden van deze themadagen is de student in staat om beide (pijn en lijden) tegelijkertijd in balans te brengen.

Module Breinintegratie - 77 docentcontact uren
Met deze module leert de student de onbalans op te heffen die de cliënt heeft op het vasthouden van aangereikt herstel om voorwaartse stappen in het leven te maken. De student leert in deze module om een beperking, een energie inslag die een kortsluiting veroorzaakt in één van de 14 hersenonderdelen en de gecoördineerde samenwerking van de 14 hersenonderdelen te balanceren.

De student leert een overheersing in het reptielenbrein (hersenstam) te balanceren. Een overheersing geeft dominantie in de elementen (in de Ko cyclus). De beheersing zie je in automatische reflexen.

De student leert een overheersing in het zoogdierenbrein (limbische systeem) te balanceren. De overheersing in het zoogdierenbrein vindt je in de Sheng cyclus. Deze overheersing is te herkennen in het leven van de cliënt, als hij uit emotie blijft reageren, niet de leider van het eigen leven kan zijn, maar lijdt onder zijn manier van leven.

De student leert een overheersing in het menselijke denkende, rationele brein te balanceren. Het gevolg van de overheersing in het menselijke brein geeft een ongezonde ziekmakende Mo cyclus. Deze overheersing creëert een instandhouding die zo dominant is dat het leven van de cliënt er door beheerst wordt. Het eigen denken maakt ziek als het denken niet resulteert in oplossingsgericht bezig kunnen zijn.

Module Finishing Touch - 35 docentcontact uren
In deze module leert de student het onderscheid te maken tussen het balanceren van een klacht en het ondersteunen van het manifesteren van het herstel na het overwinnen van de oorspronkelijke klacht. Met andere woorden de student leert om de cliënt een doorstart te laten maken als de klacht volledig gebalanceerd is. Het herstel dat de cliënt heeft ontvangen, kan zich gaan manifesteren in zijn/haar beweging, houding of manier van doen. Herstel dat zich manifesteert ervaart de cliënt als er zich problemen voordoen. De cliënt gaat in zichzelf te rade voordat hij hulp van buitenaf zoekt. Hij valt niet terug op oude gewoontes en eerdere oplossingen die hem op een dood spoor zetten. Ook het terugblikken op het verleden levert geen problemen meer op. Vroegere ervaringen mogen niet bepalend zijn in de keus hoe de cliënt het leven verder bewandelt of hoe informatie verwerkt wordt. Een goede doorstart maakt dat de weg voorwaarts vrij is van oude ballast. Het zorgt dat de cliënt zich vrij en onafhankelijk verder kan ontwikkelen.

Module Finishing Touch - 35 docentcontact uren
In deze cursus leert de student het onderscheid te kunnen maken tussen het balanceren van een klacht en het ondersteunen van het manifesteren van het herstel na het overwinnen van de oorspronkelijke klacht. Met andere woorden de student leert om de cliënt een doorstart te laten maken als de klacht volledig gebalanceerd is. Het herstel dat de cliënt heeft ontvangen, kan zich gaan manifesteren in zijn/haar beweging, houding of manier van doen. Herstel dat zich manifesteert ervaart de cliënt wanneer er problemen zich voordoen. De cliënt gaat in zichzelf te rade voordat hij hulp van buitenaf zoekt. Hij valt niet terug op oude gewoontes en eerdere oplossingen die hem op een dood spoor zetten. Ook het terugblikken op het verleden levert geen problemen meer op. Vroegere ervaringen mogen niet bepalend zijn, in de keus hoe cliënt het leven verder bewandelt of hoe informatie verwerkt wordt. Een goede doorstart maakt dat de weg voorwaarts vrij is van oude ballast. Het zorgt dat de cliënt zich vrij en onafhankelijk verder kan ontwikkelen.

Finito het examen  - Meester in de Multidimensionaal Kinesiologie 42 - docentcontact uren
Iedere Module van de opleiding is een afgerond geheel waarin de student apart kan afstuderen om op een professionele manier aan de slag te gaan. De modules kunnen met elkaar integreren. DTI raadt daarom iedere student wel aan alle modules te volgen. De student kan dit in eigen tempo doen. De cursussen van de modules bevatten op zichzelf staande technieken waar de student direct mee kan oefenen en die hij/zij na het afronden van de cursus in de praktijk kan inzetten voor de cliënt.

Studie uren
Docent contact dagen 25
Studie punten 1050
Studie punten literatuur 196

ECTS punten 45

Persoonlijke belasting van de opleiding
Gezinsdruk, het financiële omstandigheden of de verwerking van het herstel dat de geleerde technieken met zich meebrengt, kan de studietijd vertragen. Bij DTI is dit geen probleem. Het werken met volwassenen houdt voor DTI in; rekening houden met verantwoordelijkheden die een volwassene draagt naast de keuze voor deze studie. Een gemotiveerde student zal ondersteuning krijgen van DTI waar nodig. Op persoonlijke processen in de privésfeer hebben wij als DTI geen invloed maar er wel begrip voor. Het is de student zelf die bepaalt hoelang hij over een opleiding doet. Een afgeronde opleiding houdt in dat alle modules waaruit de opleiding bestaat, zijn doorlopen en afgerond. Een overgeslagen module kan op een later tijdstip in een andere groep ingehaald worden. Hiermee bepaalt de student zijn eigen werkdruk, en de financiële en persoonlijke belasting.